Ett bord med gamla dokument och anteckningar

Svenska

Stationsdagböcker Belgiska Kongo

I Franska Kongo fanns 9 missionstationer…

I arkivet finns många filer, stationsdagböcker, foton och film från de olika stationerna.

Karta med några av missionsstationerna

Karta över missionstationer i Kongo