Bokhylla i Kongo med böcker och dagböcker från missionärer

Svenska

Om Missionsarkivet

Vid sidan av ”Gamla köket” på Plateau i Brazzaville finns ”Missionsarkivet”. Här finns allt arkiverat material från Missionärskassan. Decennier av verifikationer, kontoutdrag och gamla kvitton. Här finns också protokollen från de gemensamma Kongo-Konferenserna. Inte alla, men en ganska komplett uppsättning från 1937 till 1962.

Här finns kopior på brev mellan Kolonialmakten och Missionen och mellan den unga Kongostaten och Missionen. Bland annat ett litet dokument där den ”Nye” presidenten Fulbert YOULOU vill utvisa alla svenskar eftersom Sverige har FN-trupper i Katanga. Man kan också läsa vad som hände…

Under november och december 2022 genomgick arkivet en renovering. Det har blivit ommålat, hyllorna är städade och tvättade. Musskeletten är borttagna. El-nätet har renoverats så nu kan man sitta där med dator och skrivare. En vattenkokare och 4 muggar har inköpts så att man kan ”FIKA”. Många kongoleser gillar fika.

I detta ”fysiska arkiv” finns de 18 Missionsdagböcker som utgör inledningen av ”Dagboksprojektet” som nu samlas i detta Missionsarkiv. Syfte är att göra så mycket som möjligt av det svenska materialet tillgängligt digitalt på svenska, franska och därefter troligen på engelska. Målgruppen är historiskt och missionshistoriskt intresserade forskare och lekmän i många länder.

I dagsläget (2022) finns en redaktionskommitté:
Teol. Dr. Carl Sundberg
Teol Dr. Bertil Åhman
Professor Josué Ndamba (Lingvist, Brazzaville)

Med hjälp av ett antal volontära skribenter digitaliseras materialet, översätts, och publiceras som PDF-filer på Missionsarkivets webbplats.

De första 18 skannade kopiorna producerades av dåvarande Mastersstudenten Guelor MAFOUTO och i Sverige kämpar nu dessa hjältar på med det fortsatta arbetet:
Bibbie Johansson Ydrefors
Margit Gustavsson
Carl Sundberg
Kristina Lindström Stenström
Margareta Andermo
Lars Fredman
Ronny Eryd
Bertil Åhman
Laila Gustafsson
Ingegerd Rahm
Inga-Britt Mollmyr
Per Bergström
Per Fingalsson
Lena Tynnemark
Åsa Strandberg
Åke Johansson
Hjalmar Messing
Helen Carlgren
Ola Olsson

Fler är välkomna! Det handlar om att skriva av = digitalisera, svensk text. Kontakta Carl Sundberg.

Carl Sundberg

Carl Sundberg

Teol. Doctor, missionär, initiativtagare och projektledare för Missionsarkivet

carl.sundberg@equmeniakyrkan.se